Pridané: 19.6.2018
Mikroliga
FINÁLOVÉ  KOLO - FATRANSKÁ  MIKROBASKETBALOVÁ  LIGA  "VIKTORKA" 11. ročník

16. júna  2018    /s o b o t a/ -  telocvičňa  ZŠ  LIMBOVÁ  ŽILINA  -  sídlisko  Solinky

 
Semifinále 1. zápas:


ZŠ  ZÁVODIE  ŽILINA -  ZŠ  LIMBOVÁ  ŽILINA     17  :  33    /12  :   18/

Strelci  za  ZÁVODIE:  VECCHIO  -  8,  ŠLOSÁROVÁ,  LALINSKÁ  -  po  4,  LUHOVÁ  -  1

Strelci  za  LIMBOVÁ: JANÍK  -  14, ŠIMA  -  6, ŠEBÍK, CHAMRADA  -  po  4, BERNHAUSER,  KADÍK  -  po  2  , BEDNÁR  -  1.


Semifinále 2. zápas:

GSF   ŽILINA  -  ZŠ ROZKVET POVAŽASKÁ BYSTRICA     24  :   6   /10   :   4/

Strelci za GSF:  PIVKO  -  10,  MAHDOŇ  -  6,  FIŤMA  -  4,  SELEŠ,  MAGDALÍK  -  po  2.

Strelci za ROZKVET:  FISCHER  -  4,  PEPICH  -  2.


Priateľský  zápas  :

ZŠ  MARTINSKÁ   ŽILINA  "A"  -  ZŠ  MARTINSKÁ   ŽILINA  "B"     25  :  11    /13  :  5/

Strelci  za  MARTINSKÁ  "A":  BERANOVÁ  -  11,  MIKULÍK  -  6,  LEHOTA  -  4,  VNUK,  PÁLENÍK  -  po  2.

Strelci  za  MARTINSKÁ  "B":  ČERY  -  5,  ŠRAMO  -  4,  GAVLÁK  -  2.


zápas  o  3.  m i e s t o:


ZŠ  ZÁVODIE  ŽILINA  -  ZŠ ROZKVET POVAŽASKÁ BYSTRICA      24  :  31  /10  :  13/

Strelci  za  ZÁVODIE:  ŠLOSÁROVÁ  -  11,  VECCHIO  -  9,  LALINSKÁ  -  3,  MUHLBERGEROVÁ  -  1
  
Strelci  za  ROZKVET:  FISCHER  -  15,  PEPICH,  BROSTEL  -  po  8  


zápas  o  1. m i e s t o:


ZŠ  LIMBOVÁ  ŽILINA   -   G S F  ŽILINA     14   :   20   /11  :  14/

Strelci  za  LIMBOVÁ:  JANÍK  -  8,  CHAMRADA,  ŠIMA,  KADÍK  -  po  2.

Strelci  za  G S F:  PIVKO  -  11,  MAHDOŇ,  SELEŠ  -  po  3,  MAGDALÍK  -  2,  CEBECAUER  -  1.  
KONEČNÉ  PORADIE:  

1.  GSF ŽILINA
2.  ZŠ  LIMBOVÁ  ŽILINA
3.  ZŠ  ROZKVET  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
4.  ZŠ  ZÁVODIE  ŽILINA
5.  ZŠ  MARTINSKÁ  ŽILINA


ALL  STARS  "A"

MICHAL      P I V K O                         GSF  ŽILINA
DOMINIK    F I Ť M A                         GSF  ŽILINA
TOMÁŠ      JA N Í K                            ZŠ   LIMBOVÁ  ŽILINA
JAKUB       Š Í M A                             ZŠ   LIMBOVÁ  ŽILINA
MARTIN      F I S C H E R                   ZŠ   ROZKVET   POVAŽSKÁ  BYSTRICA


ALL  STARS  "B"

MATEJ         P E P I C H                     ZŠ    ROZKVET   POVAŽSKÁ  BYSTRICA
SOFIA         V E C C H I O                  ZŠ    ZÁVOD E    ŽILINA
LENKA        Š L O S Á R O V Á            ZŠ    ZÁVOD E    ŽILINA
VRATKO      M I K U L Í K                   ZŠ    MARTINSKÁ    ŽILINA
RICHARD     L E H O T A                    ZŠ     MARTINKÁ    ŽILINA


NAJUŽITOČNEJŠÍ  HRÁČI:

MIKULÁŠ   CH A M R A D A                     ZŠ  LIMBOVÁ      ŽILINA
MICHAL     Š R A M O                             ZŠ  MARTINSKÁ  ŽILINA
SEBASTIÁN    M A H D O Ň                     GSF  ŽILINA
VANESA         Š M I H O V S K Á             ZŠ   ZÁVODIE  ŽILINA
MARTIN           FISCHER                         ZŠ  ROZKVET   POVAŽSKÁ  BYSTRICA


NAJÚSPEŠNEJŠÍ  TRÉNER:

Mgr.  JÁN  H A T A L A                               GSF  ŽILINA

image
image
6.5.
U19: Žilina - Košice
89:71
5.5.
U19: Žilina - Michalovce
97:66
17.3.
U15: Žilina - Bánovce nad Bebravou
57:59
25.2.
U17: Žilina - Sereď
66:80
24.2.
U14: Žilina - Žiar n. Hronom
55:46
24.2.
U14: Žilina - Žiar n. Hronom
57:61
24.2.
U17: Žilina - Nitra
61:78
17.2.
U11: Žilina - Lučenec
91:10
image
image
image
image